Υπηρεσίες

Αφαλάτωση

Έπειτα από τον έλεγχο του κρυστάλλου για την κατάσταση του , το κρύσταλλο αφαιρείται από το όχημα με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην σπάσει με τα ειδικά εργαλεία που διαθέτουμε , κατόπιν τοποθετείται σε ειδικά stand όπου με την χρήση ειδικών εργαλείων ανοίγεται σε δυο φύλλα και στη συνέχεια καθαρίζεται με υλικά υψηλής ποιότητας . Αφότου καθαριστεί το κρύσταλλο κλείνεται και στεγανοποιείται ,στη συνέχεια τοποθετείται στο όχημα και σταθεροποιείται με κόλλα μόνο αρίστης ποιότητας.

Τοποθέτηση μεμβρανών

Η τοποθέτηση ηλιακών μεμβρανών μπορεί να βοηθήσει, καθώς ταυτόχρονα με την προστασία μας από την υπεριώδη ακτινοβολία προστατεύει και το εσωτερικό του σαλονιού του αυτοκινήτου από πιθανή φθορά λόγω μεγάλων θερμοκρασιών.

  • Αντικλεπτική Προστασία
  • Βελτιωμένη Εμφάνιση
  • Περιορισμός Ηλιακής Ακτινοβολίας

Μετατροπές στα λεωφορεία

Μετατροπές στα λεωφορεία BOVA FUTURA, μια από τις πρωτοπορίες μας είναι η μετατροπή στα λεωφορεία BOVA από λάστιχο σε λαμάκια . Αφαιρείται το λάστιχο από τα πλαϊνά κρύσταλλα και τοποθετούνται με τεχνική και ακρίβεια τα ειδικά λαμάκια τα οποία είναι πιο καλέστυτα στο λεωφορείο καθώς επίσης συμβάλλουν και στην στεγανοποίηση των πλαϊνών κρυστάλλων .

Παρμπρίζ

Πάντοτε προσπαθούμε πρώτα να επισκευάσουμε το υπάρχον παρμπρίζ προτού το αντικαταστήσουμε με ένα καινούργιο, εξοικονομώντας για σας χρόνο και χρήμα..

  • Εμπορία
  • Τοποθέτηση
  • Επισκευή

Στεγανοποίηση Κρυστάλλων

Χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές και με τα κατάλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας στεγανοποιούμε τα πλαϊνά κρύσταλλα για την αποφυγή εισροής υδάτων μέσα στο λεωφορείο .

TOP